Služby


Ke každému klientovi přistupuji individuálně, tak aby spolupráce se mnou byla pro Vás nejen přínosem ale i příjemným odreagováním od každodenního shonu a starostí.

1) Naše první schůzka ve fitcentru začíná osobním pohovorem.Výchozím bodem je analýza současného stavu (hmotnost, množství tělesného tuku, BMI), s ohledem na Váš věk, Vaše požadavky a stanovené cíle. Tato konzultace je pro Vás zdarma.

2) Na základě této analýzy Vám jsem schopna vypracovat tréninkový program, který podle potřeby zahrnuje především :
-Váš individuální tréninkový plán – výběr vhodných cviků a jejich vzájemné propojení pro optimální dosažení cíle s ohledem na případné zdravotní omezení a rizika.
-Váš individuální stravovací plán – úprava životosprávy, stravovacích zvyklostí a poradenství v oblasti sportovní výživy.

3) Odborné vedení (instruktáž) při tréninkových hodinách podle tréninkového plánu, které zahrnuje kontrolu Vašeho zvládnutí správné techniky prováděných cviků. Jakmile zvládnete techniku, můžete pokračovat dále sami nebo mohu vést osobně každý jednotlivý trénink. Společné cvičení s trenérem Vás motivuje k dosažení cílů stanovených před rozhodnutím začít cvičit, udržet pravidelnost tréninků a nepřestat s cvičením z důvodů slabé vůle. Vždy spolu najdeme takovou formu, která Vám bude nejlépe vyhovovat.