Moje kvalifikace

Vzdělávací instituce, akreditované MŠMT ČR
Instruktor fitnesss/trenér kondiční kulturistiky
Fitness Institut TONUS - Dr. Petr Tlapák
2003
Poradce pro výživu
NUTRIS Institut - Ing. Petr Mach
2006
Poradce pro sportovní výživu
NUTRIS Institut - Ing. Petr Mach
2011