Kvalifikace :
Instruktor fitness, trenér kulturistiky II. třídy …
                       absolvent pravidelných doškolovacích seminářů                         v oblasti fitness a zdravé výživy

Vzdělávací instituce : Fitness Institut TONUS PrahaKvalifikace : Poradce pro výživu ...

Vzdělávací instituce : Nutris, odborný garant kurzu Ing. Ivan                                            Mach, CSc.

Profil činnosti absolventa kurzu …