BMI kalkulátor

BMI (Body Mass Index) je číslo používané jako měřítko obezity, umožňující statistické porovnávání lidí s různou výškou. Výpočet indexu tělesné hmotnosti je přibližný ukazatel. Při hodnocení výsledků se musí přihlédnout k dané tělesné stavbě. Kulturista může mít index nad 30, ale nebude obézní, protože má vysoký podíl svalové hmoty na celkové hmotnosti. Starší lidé s malým množstvím svalstva mohou být obézní, i když tomu index nenasvědčuje.

Výška v cm:

Váha v kg:


BMI:

Váš stav: